• slide 2
    Kiểm toán & Tư vấn
  • slide 1
    Thẩm định giá
  • slide 3
    Kế toán - Thuế

Giới thiệu về COM.PT

Giới thiệu về COM.PT

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT (Tên viết bằng tiếng anh: COM.PT Auditing, Investment, Tax, Finance, Accounting, Consultancy Company limited), tên viết tắt COM.PT Co., Ltd là một tổ chức Tư vấn hợp pháp chuyên ngành Tư vấn Đầu tư, Kế toán, Tài chính, Thuế, Kiểm toán, Thẩm định giá được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Kiểm toán độc lập: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mã số 0101119121 cấp lần đầu ngày 16 tháng 04 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Kiểm toán của Bộ Tài chính; Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề hoạt động Thẩm định giá tài sản của Bộ Tài chính.

Xem thêm