Ban điều hành

Ban điều hành

PGS.TS Lê Thị Hoà

PGS.TS Lê Thị Hoà

Chủ tịch HĐTV
Phó Giáo sư -Tiến sỹ kinh tế
Kiểm toán viên (CPA0653/KTV)
Thẩm định viên về giá Quốc gia
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Xem thêm
Th.s. Phùng Thị Quang Thái

Th.s. Phùng Thị Quang Thái

Tổng giám đốc
Giám đốc Chi nhánh TP.HCM
Kiểm toán viên
(CPA Đ0094/KTV)
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)
Luật sư Đoàn LS TP.HCM
Thẩm đinh viên về giá Quốc gia
Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Quản tài viên
Xem thêm
Ông Lê Tuấn Sơn

Ông Lê Tuấn Sơn

Phó Tổng Giám đốc
Phó Giám đốc CN TP.HCM
Kiểm toán viên
(CPA 1237/KTV)
Thẩm đinh viên về giá Quốc gia
Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1
Quản tài viên
Xem thêm
Th.s. Nguyễn Thị Quỳnh  Hương

Th.s. Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Phó Tổng Giám đốc
Phó Giám đốc CN TP.HCM
Kiểm toán viên ( Đ.0098/KTV).
Thạc sỹ luật
Luật sư Đoàn LS TP.HCM
Thẩm định viên về giá Quốc gia
Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Chứng chỉ quản lý quĩ.
Quản tài viên
Xem thêm
Ông Trần Lam Hồng

Ông Trần Lam Hồng

Phó Tổng Giám đốc
Trưởng Văn phòng đại diện tại Miền Trung.
Kiểm toán viên (CPA 2454/KTV)
Xem thêm