Công ty COM.PT đã tổ chức buổi cập nhật các ...

Công ty COM.PT đã tổ chức buổi cập nhật các chế độ chính sách về kế toán, Luật Doanh nghiệp, pháp luật thuế GTGT, TNDN, TNCN, Luật Quản lý thuế, Thông tư 39 về phát hành hóa đơn cho khách hàng là các đơn vị thuộc Tập đoàn Hải Thạch tại Phú Yên.

Bà Lê Thị Hòa PGS.TS - Chủ tịch HĐTV Công ty đã chủ trì cập nhật các nội dung mới của Luật, giải đáp những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các chính sách, pháp luật. Nôi dung gồm :

  • Cập nhật nội dung mới của Luật kế toán 2015, Luật Doanh nghiệp 2015 có ảnh hưởng đến công tác kế toán Doanh nghiệp.

  • Trao đổi và giải đáp vướng mắc về áp dụng Luật kế toán 2015, Luật Doanh nghiệp 2015.

  • Cập nhật các nội dung và các nghiệp vụ cơ bản của Luật thuế GTGT có ảnh hưởng đến ghi nhận và thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra của Doanh nghiệp.

  • Cập nhật các nội dung và các nghiệp vụ cơ bản của Luật thuế TNCN có ảnh hưởng đến ghi nhận và thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN của bản thân cá nhân là đối tượng chịu thuế TNCN và Doanh nghiệp với tư cách thu thuế TNCN tại nguồn.

  • Cập nhật các nội dung và các nghiệp vụ cơ bản của Luật Quản lý thuế và Thông tư 39 về phát hành hóa đơn và các trường hợp bất thường về hóa đơn đầu vào và đầu ra có ảnh hưởng đến ghi nhận và thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT và thuế TNDN của Doanh nghiêp.

  • Trao đổi và giải đáp vướng mắc về các vấn đề cần hoàn thiện việc chấp hành Luật Quản lý thuế và Thông tư 39 đối với Doanh nghiệp.Bài viết xem thêm