Dịch vụ

Dịch vụ


Dịch vụ thẩm định

Dịch vụ thẩm định

Thẩm định giá Xác định giá trị doanh nghiệp, Vốn góp, Vốn chuyển nhượng, Lợi thế thương mại,.. Thẩm định giá trị bất động sản:, công trình xây dựng, khách sạn, văn phòng cho ...

Xem thêm

Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn

Tư vấn về đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, xây dựng cơ bản và các lĩnh vực có liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam. Tư vấn lập Báo ...

Xem thêm

Dịch vụ kế toán - thuế - kiểm tra nội bộ

Dịch vụ kế toán - thuế - kiểm tra nội bộ

Dịch vụ ghi sổ kế toán, kế toán trưởng cho Doanh nghiệp; Lập Báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp; Dịch vụ đại lý thuế; Hướng dẫn – kiểm tra các loại báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế ...

Xem thêm

Đào tạo và dịch vụ khác

Đào tạo và dịch vụ khác

COM.PT đã trực tiếp tổ chức thực hiện hoặc hợp tác với các trường đại học, các ngành, các địa phương ở trong nước và các tổ chức quốc tế, mở các khoá bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao ...

Xem thêm

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN: Kiểm toán Báo cáo tài chính; Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; Báo cáo xác định giá trị dự toán công trình; ...

Xem thêm