Kế toán - kiểm toán

Kế toán - kiểm toán 

Hướng dẫn CĐKT Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn CĐKT Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tên tập tin: Slide TT 133 thay the QD 48 1.pptx
Kích thước: 2.04 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 483

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán
Tên tập tin: 95_2008_TT-BTC Ap dung cho Cong ty chung khoan.doc
Kích thước: 732.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 385

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị Chủ đầu tư

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị Chủ đầu tư
Tên tập tin: 195_2012_TT-BTC.doc
Kích thước: 1.54 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 542

Hướng dẫn Phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất

Hướng dẫn Phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất
Tên tập tin: 202_2014_TT- BTC.doc
Kích thước: 675.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 371