Phân cấp công trình xây dựng

Phân cấp công trình xây dựng 

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại nhà ở

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại nhà ở
Tên tập tin: Thong tu 13_LB-TT_ ngay 18.8.1994_Huong dan phuong phap xac dinh gia tri con lai nha o.doc
Kích thước: 154.45 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 506

Hướng dẫn kiểm kê xác định lại giá trị nhà cửa, vật kiến trúc

Hướng dẫn kiểm kê xác định lại giá trị nhà cửa, vật kiến trúc
Tên tập tin: Cong van 1326_BXD-QLN ngay 8.8.2011_ Huong dan kiem ke danh gia lai gia tri NC-VKT.doc
Kích thước: 90.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 354

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình
Tên tập tin: Thong tu 12_2012_TT_BXD_ Quy chuan ky thuat Quoc gia phan loai phan cap cong trinh.pdf
Kích thước: 659.34 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 220

Quy định về phân cấp công trình xây dựng

Quy định về phân cấp công trình xây dựng
Tên tập tin: Thong tu 03_2016_TT_BXD_Quy dinh ve phan cap cong trinh XD.pdf
Kích thước: 535.52 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 226

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014
Tên tập tin: BXD_1161-QD-BXD_15102015_Suat von dau tu XDCT 2014.pdf
Kích thước: 2.06 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 312