Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 11

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 11
Tên tập tin: 145_2016_TT-BTC_Tieu chuan TDG so 11.doc
Kích thước: 321.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 828

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13
Tên tập tin: Thong tu 06_2014_TT_BTC_ Tieu chuan TDG so 13 Tham dinh TS vo hinh.doc
Kích thước: 261.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 385

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 05, 06 và 07

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 05, 06 và 07
Tên tập tin: Thong tu 28_2015_TT_BTC_ Tieu chuan TDG so 05 06 va 07.doc
Kích thước: 158.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 225

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10
Tên tập tin: Thong tu 126_2015_TT_BTC_ Tieu chuan TDG so 08 09 va 10.pdf
Kích thước: 1.47 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 9101

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 01, 02, 03 và 04

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam 01, 02, 03 và 04
Tên tập tin: Thong tu 158_2014_TT_BTC_ Tieu chuan TDG so 01 02 03 va 04.pdf
Kích thước: 987.88 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 310