Văn bản pháp quy - tất cả

Văn bản pháp quy

Khung giá dịch vụ Thẩm định giá

Khung giá dịch vụ Thẩm định giá
Tên tập tin: Khung gia dich vu Tham dinh gia.pdf
Kích thước: 4.03 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 635

Thông tư ban hành Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán VN

Thông tư ban hành Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán VN
Tên tập tin: 214_2012_TT - BTC.doc
Kích thước: 1.90 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 655

Hướng dẫn Phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất

Hướng dẫn Phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất
Tên tập tin: 202_2014_TT- BTC.doc
Kích thước: 675.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 360

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị Chủ đầu tư

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị Chủ đầu tư
Tên tập tin: 195_2012_TT-BTC.doc
Kích thước: 1.54 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 532

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán
Tên tập tin: 95_2008_TT-BTC Ap dung cho Cong ty chung khoan.doc
Kích thước: 732.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 376

Ban hành Chuẩn mực Kiểm toán VN về kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành Chuẩn mực Kiểm toán VN về kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
Tên tập tin: 67_2015_TT-BTC.doc
Kích thước: 350.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 813

Luật Kiểm toán độc lập

Luật Kiểm toán độc lập
Tên tập tin: 67_QH. Luat Kiem toan doc lap.doc
Kích thước: 183.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 451

Hướng dẫn CĐKT Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn CĐKT Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tên tập tin: Slide TT 133 thay the QD 48 1.pptx
Kích thước: 2.04 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 460

Chuẩn mực số 1000 KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Chuẩn mực số 1000 KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH
Tên tập tin: CMKT 1000.2005. Ap dung trc 01.7.15.doc
Kích thước: 263.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 1251

Chuẩn mực Kế toán

Chuẩn mực Kế toán
Tên tập tin: Chuan-Muc-Ke-Toan.rar
Kích thước: 708.92 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 299