Văn bản pháp quy - tất cả

Văn bản pháp quy

Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi thẻ TDV về giá

Quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi thẻ TDV về giá
Tên tập tin: Thong tu 46.2014.TT.BTC_ Quy dinh ve viec thi quan ly cap va thu hoi the TDV ve gia.doc
Kích thước: 120.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 1050

Hướng dẫn Nghị định 89_2013_ND-CP

Hướng dẫn Nghị định 89_2013_ND-CP
Tên tập tin: Thong tu 38_2014_TT_BTC Huong dan Nghi dinh 89-2013-ND-CP.pdf
Kích thước: 608.29 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 443

Hướng dẫn Nghị định 109_2013_ND-CP

Hướng dẫn Nghị định 109_2013_ND-CP
Tên tập tin: Thong tu 31.2014.TT.BTC_ Huong dan Nghi dinh 109_2013_ND-CP ngay 24.09.2013.doc
Kích thước: 92.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 200

Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành Luật giá

Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành Luật giá
Tên tập tin: Nghi dinh 177_2013_ND-CP_Quy dinh chi tiet va Huong dan thi hanh Luat gia.doc
Kích thước: 97.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 448

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quản lý giá

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quản lý giá
Tên tập tin: Nghi dinh 109_2013_ND-CP_ Quy dinh xu phat hanh chinh trong linh vuc quan ly gia.doc
Kích thước: 151.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 356

Quy định chi tiết thi hành Luật giá về Thẩm định giá

Quy định chi tiết thi hành Luật giá về Thẩm định giá
Tên tập tin: Nghi dinh 89_ 2013_ Quy dinh chi tiet thi hanh Luat gia ve Tham dinh gia.pdf
Kích thước: 863.45 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 195

Luật giá số 11_2012

Luật giá số 11_2012
Tên tập tin: Luat gia so 11_2012_QH13.doc
Kích thước: 181.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 213

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 2014
Tên tập tin: BXD_1161-QD-BXD_15102015_Suat von dau tu XDCT 2014.pdf
Kích thước: 2.06 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 274

Quy định về phân cấp công trình xây dựng

Quy định về phân cấp công trình xây dựng
Tên tập tin: Thong tu 03_2016_TT_BXD_Quy dinh ve phan cap cong trinh XD.pdf
Kích thước: 535.52 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 184

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình
Tên tập tin: Thong tu 12_2012_TT_BXD_ Quy chuan ky thuat Quoc gia phan loai phan cap cong trinh.pdf
Kích thước: 659.34 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 187

Hướng dẫn kiểm kê xác định lại giá trị nhà cửa, vật kiến trúc

Hướng dẫn kiểm kê xác định lại giá trị nhà cửa, vật kiến trúc
Tên tập tin: Cong van 1326_BXD-QLN ngay 8.8.2011_ Huong dan kiem ke danh gia lai gia tri NC-VKT.doc
Kích thước: 90.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 303

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại nhà ở

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị còn lại nhà ở
Tên tập tin: Thong tu 13_LB-TT_ ngay 18.8.1994_Huong dan phuong phap xac dinh gia tri con lai nha o.doc
Kích thước: 154.45 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 468