Văn bản pháp quy - tất cả

Văn bản pháp quy

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10
Tên tập tin: Thong tu 126_2015_TT_BTC_ Tieu chuan TDG so 08 09 va 10.pdf
Kích thước: 1.47 MB
Tải về Tải về | Lượt tải: 8692

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 05, 06 và 07

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 05, 06 và 07
Tên tập tin: Thong tu 28_2015_TT_BTC_ Tieu chuan TDG so 05 06 va 07.doc
Kích thước: 158.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 188

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13

Thông tư Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13
Tên tập tin: Thong tu 06_2014_TT_BTC_ Tieu chuan TDG so 13 Tham dinh TS vo hinh.doc
Kích thước: 261.00 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 332

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 11

Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 11
Tên tập tin: 145_2016_TT-BTC_Tieu chuan TDG so 11.doc
Kích thước: 321.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 752

QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU
Tên tập tin: 03_2016_TT-BKHDT_311096 - Copy.doc
Kích thước: 235.50 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 297

Quy định mới về xử phạt trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

Quy định mới về xử phạt trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn
Tên tập tin: su phat mat hoa don.docx
Kích thước: 13.85 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 201

Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp từ 2015

Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp từ 2015
Tên tập tin: Bao hiem lao dong.docx
Kích thước: 18.41 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 224

Tổng hợp điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn

Tổng hợp điểm mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn
Tên tập tin: TVPL.docx
Kích thước: 16.86 KB
Tải về Tải về | Lượt tải: 242