Giới thiệu

Giới thiệu


Mạng lưới khách hàng

Mạng lưới khách hàng

Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Doanh nghiệp Nhà nước. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các cơ quan, tồ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp. Các tổ chức hoạt động trong lãnh vực tài chính. ...

Xem thêm

Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

Với chúng tôi, Đội ngũ nhân viên luôn là nguồn lực to lớn và quan trọng nhất. COM.PT có một đội ngũ nhân viên, cộng tác viên chuyên nghiệp có trình độ cao, năng động và sáng tạo, được đào ...

Xem thêm

Ban điều hành

Ban điều hành

Ban điều hành Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT

Xem thêm

Thương hiệu

Thương hiệu

Niềm tin của khách hàng vào giá trị cốt lõi của COM.PT đã tạo dựng nên thương hiệu của chúng tôi. CO - Công khai M – Minh bạch PT – Phát triển

Xem thêm

Giới thiệu về COM.PT

Giới thiệu về COM.PT

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT (Tên viết bằng tiếng anh: COM.PT Auditing, Investment, Tax, Finance, Accounting, Consultancy Company limited), tên viết tắt COM.PT Co., Ltd là một tổ chức ...

Xem thêm