Giới thiệu về COM.PT

Giới thiệu về COM.PT

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT (Tên viết bằng tiếng anh: COM.PT Auditing, Investment, Tax, Finance, Accounting, Consultancy Company limited), tên viết tắt COM.PT Co., Ltd là một tổ chức Tư vấn hợp pháp chuyên ngành Tư vấn Đầu tư, Kế toán, Tài chính, Thuế, Kiểm toán, Thẩm định giá được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Kiểm toán độc lập: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Mã số 0101119121 cấp lần đầu ngày 16 tháng 04 năm 2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Kiểm toán của Bộ Tài chính; Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề hoạt động Thẩm định giá tài sản của Bộ Tài chính.

Tập thể nhân viên công ty COM.PT

COM.PT là một tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với trình độ cao nhằm trợ giúp, hỗ trợ cho các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, các Tổ chức phi kinh doanh, các Ban quản lý dự án, các Đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động trong nền kinh tế.

đội ngủ nhân viên com.ptThông qua các hoạt động nghề nghiệp, COM.PT đã đóng góp tích cực về công tác kế toán, tài chính, thuế, kiểm toán, thẩm định giá của Nhà nước; góp phần đưa chính sách và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thông thạo các Chuẩn mực kiểm toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế, Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt nam, Chế độ kế toán, pháp luật thuế. Am hiểu chính sách, luật pháp Việt Nam trong các lĩnh vực, ngành nghề mà các Tổ chức, Doanh nghiệp đang hoạt động... COM.PT cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt nam và Quốc tế trên phạm vi rộng lớn trong và ngoài nước.

Số lượng khách hàng của chúng tôi liên tục phát triển và rất đa dạng, gồm tất cả các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế từ những doanh nghiệp hàng đầu thuộc các lĩnh vực trọng điểm đến các doanh nghiệp mới xuất hiện trên thị trường, từ các doanh nghiệp Nhà nước được xếp hạng đặc biệt, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến các Công ty cổ phần, hợp đồng hợp tác kinh doanh,...rất nhiều các dự án của các Doanh nghiệp, Tổ chức và Dự án ODA do các Chính phủ, các Tổ chức liên Chính phủ, các Ngân hàng và tổ chức phi Chính phủ Quốc tế tài trợ như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB),...Bài viết xem thêm