Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT

compt.com.vn
kiemtoan@compt.com.vn

MIỀN BẮC

LÊ THỊ HÒA – Chủ tịch Hội đồng thành viên – PTGĐ

HP : 0913002299

MIỀN NAM

PHÙNG THỊ QUANG THÁI - Partner - TGĐ

HP : 0903938451

NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG - Partner - PTGĐ

HP : 0982091164

LÊ TUẤN SƠN - Partner - PTGĐ

HP: 0913157040

NGUYỄN THÁI MINH HOÀNG - Manager - Phó Giám đốc

HP: 0907577511

DƯƠNG VIỆT ĐỨC - Manager - Giám đốc Bộ phận Thẩm định giá

HP: 0917732722

 

MIỀN TRUNG

TRẦN LAM HỒNG - Partner - PTGĐ

HP : 0916393579

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

Những trường có dấu (*) là bắt buộc phải nhập dữ liệu.

Tên của bạn (*)
Địa chỉ
Địa chỉ email (*)
Điện thoại
Tiêu đề tin nhắn (*)
Nội dung (*)