Mạng lưới khách hàng

Mạng lưới khách hàng

LOẠI HÌNH KHÁCH HÀNG

-          Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, Doanh nghiệp Nhà nước.

-          Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

-          Các cơ quan, tồ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp.

-          Các tổ chức hoạt động trong lãnh vực tài chính.

-          Các Công ty TNHH, cổ phần, hợp danh, tư nhân.

-          Các Ban quản lý dự án chuyên nghiệp, Chủ đầu tư.

-          Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

-          Các dự án ODA, dự án tài trợ của các Chính phủ, tổ chức nước ngoài.

-          Các tổ chức, doanh nghiệp Việt nam đầu tư tại nước ngoài.

LÃNH VỰC  HOẠT ĐỘNG.

Lãnh vực hoạt động bao gổm tất cà các ngành nghề hoạt động trong nền kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, hạ tầng…

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA KHÁCH HÀNG

Các khách hàng của chúng tôi hoạt động trải dài từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt nam.


BHHCCảng Bến NghéDEOCAĐức Khải
EVN HCMCSAIGON CO.OPHCMC METROTTC
CADOII VietnamCIPCOCNSICT
INOUEPetro VietnamRex HotelSCID
SoftwareViện Vệ Sinh Y Tế Công Cộng - HCMNhạc viện TP. Hồ Chí MinhCAP
Ba-SonVietnam AirlineBô GTVTKCN Vĩnh Lộc 2
PMU1ADA