Mời nhà đầu tư Mỹ, Nhật... 
đầu tư hạ tầng ...

Mời nhà đầu tư Mỹ, Nhật... 
đầu tư hạ tầng 
khu công nghiệp

TTO - Đó là Khu công nghiệp Hòa Cầm mở rộng diện tích 176,6ha, Khu công nghiệp Hòa Nhơn diện tích 545,8ha và Khu công nghiệp Hòa Ninh rộng 676,6ha.

Ba khu công nghiệp này sẽ ưu tiên thu hút các ngành nghề công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường, các doanh nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải sơ bộ đạt tiêu chuẩn B trước khi đấu nối vào hệ thống chung, xử lý đạt tiêu chuẩn A trước khi thải ra môi trường.

Ông Phạm Việt Hùng cho hay hiện Viện Quy hoạch xây dựng thành phố đã xác định ranh giới, khu vực quy hoạch các dự án khu công nghiệp để triển khai công tác quản lý và sang năm 2017 sẽ bắt đầu triển khai đầu tư xây dựng.

Theo ông Hùng, thành phố sẽ không bỏ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng mà ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư khu công nghiệp có tiềm lực trong và ngoài nước (Mỹ, Nhật Bản, EU, Singapore, Hàn Quốc…) đầu tư xây dựng hạ tầng. Các doanh nghiệp này cũng bỏ tiền ra đền bù giải tỏa, tổ chức kêu gọi đầu tư, xác định giá thuê đất…

Nguồn Tuổi trẻ onlineBài viết xem thêm