Ông Trần Lam Hồng

Ban điều hành

Ông Trần Lam Hồng

Ông Trần Lam Hồng

Phó Tổng Giám đốc
Trưởng Văn phòng đại diện tại Miền Trung.
Kiểm toán viên (CPA 2454/KTV)Ông Trần Lam Hồng là Kiểm toán viên Quốc gia (CPA). Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành kế toán - kiểm toán, với hơn 8 năm kinh nghiệm trong đó có 4 năm kinh nghiệm làm kiểm toán tại Big 4 (KPMG) và Công ty Kiểm toán COM.PT với vai trò quản lý và kiểm toán  viên chính, chịu trách nhiệm soát xét Báo cáo kiểm toán và các công việc của nhân viên cấp dưới. Ông Hồng đã tham gia kiểm toán với nhiều loại hình doanh nghiệp gồm cả khách hàng Việt Nam và Quốc tế (100% vốn nước ngoài) trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, bất động sản, công nghệ thông tin…và các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các dự án tài trợ (UNDP, UNICEF, UNPFA, WB…).
Hiện Ông Trần Lam Hồng là Phó Tổng giám đốc, Trưởng đại diện Công ty Kiểm toán COM.PT Khu vực Miền Trung đóng tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Ông Trần Lam Hồng đã đạt những chứng chỉ chuyên môn sâu trong ngành kế toán như Chứng chỉ Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), Chứng chỉ Kế toán trưởng Doanh nghiệp và hiện đang ở cấp độ Chuyên nghiệp của Chương trình CPA Australia (do Hội Kế toán công chứng Úc cấp).