PGS.TS Lê Thị Hoà

Ban điều hành

PGS.TS Lê Thị Hoà

PGS.TS Lê Thị Hoà

Chủ tịch HĐTV
Phó Giáo sư -Tiến sỹ kinh tế
Kiểm toán viên (CPA0653/KTV)
Thẩm định viên về giá Quốc gia
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.Bà Lê Thị Hoà là Kiểm toán viên Quốc gia (CPA), giữ cương vị Chủ tịch HĐTV, phụ trách về đào tạo, dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kế toán, chuyên trách về Dịch vụ tư vấn tài chính, tái cơ cấu doanh nghiệp, các dịch vụ hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn kế toán, thuế cung cấp cho khách hàng tại Việt Nam. Bà Hoà có hơn 35 năm kinh nghiệm về hoạt động Tư vấn trong các lĩnh vực Ngân hàng, tài chính, thị trường chứng khoán, các quỹ đại chúng tại Việt Nam và trong khu vực Châu Á.

Bà đã từng giữ các cương vị Vụ phó Vụ Chế độ kế toán Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành Uỷ Ban Chứng khoán, quản lý Quỹ đầu tư phát triển, quản lý các công ty niêm yết, các công ty kiểm toán và là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thị trường tài chính và kế toán của Việt Nam. Hiện nay Bà tham gia điều hành các công việc kiểm toán và chiến lược phát triển của Công ty.

Bà Hoà sẽ là chủ nhiệm điều hành kiểm toán, quản lý và giải quyết các vấn đề, soát xét chất lượng cuộc kiểm toán ở khâu lập báo cáo cuối cùng.