Th.s. Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Ban điều hành

Th.s. Nguyễn Thị Quỳnh  Hương

Th.s. Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Phó Tổng Giám đốc
Phó Giám đốc CN TP.HCM
Kiểm toán viên ( Đ.0098/KTV).
Thạc sỹ luật
Luật sư Đoàn LS TP.HCM
Thẩm định viên về giá Quốc gia
Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Chứng chỉ quản lý quĩ.
Quản tài viênBà Nguyễn Thị Quỳnh Hương là Kiểm toán viên quốc gia ( CPA), có hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kiểm toán. Bà đã đạt các chứng chỉ chuyên sâu trong nghề nghiệp như Chứng chỉ quản lý quĩ, chứng chỉ đấu giá, ...và đã giữ các vị trí quản lý Trưởng phòng tài chính doanh nghiệp nhà nước, Trưởng phòng Tư vấn tài chính công ty Luật...Bà là Luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM, Thẩm định viên quốc gia.

Bà hiện là Phó Tổng giám đốc, đã trực tiếp chủ trì và tham gia kiểm toán BCTC, kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án, tư vấn về tài chính, kế toán, thuế, luật,... thẩm định giá trị tài sản tại các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, các tổ chức và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ...Bà am hiểu các chính sách, pháp luật, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tư vấn hỗ trợ hoạt động của Doanh nghiệp. Bà đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ( M&A), thẩm định tín dụng doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.