Th.s. Phùng Thị Quang Thái

Ban điều hành

Th.s. Phùng Thị Quang Thái

Th.s. Phùng Thị Quang Thái

Tổng giám đốc
Giám đốc Chi nhánh TP.HCM
Kiểm toán viên
(CPA Đ0094/KTV)
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA)
Luật sư Đoàn LS TP.HCM
Thẩm đinh viên về giá Quốc gia
Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Quản tài viênBà Phùng Thị Quang Thái là Kiểm toán viên quốc gia
( CPA) có hơn 31 năm kinh nghiệm chuyên môn, đã từng là giảng viên Đại học tài chính kế toán TP.HCM, đã làm việc ở vị trí kiểm toán viên chính, trưởng phòng kiểm toán và Phó Tổng giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Bà đã hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Nam Colombia Hoa kỳ. Bà là Luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM, Thẩm đinh viên về giá. Hiện Bà là Tổng Giám đốc Công ty COM.PT kiêm Giám đốc Chi nhánh tại TP.HCM.

Bà chịu trách nhiệm quản lý điều hành chung hoạt động và toàn bộ công tác kiểm toán của Công ty . Bà đã từng tham dự các khóa đào tạo của các tổ chức kiểm toán quốc tế tại Việt nam, khảo sát tại Anh, Pháp, Ailen, Trung quốc....Bà có kinh nghiệm trong các dự án thuộc nguồn vốn tài trợ nước ngoài, các dự án thủy điện trọng điểm quốc gia, các dự án thuộc các ngành quan trọng khác. Bà am hiểu sâu sắc về các luật áp dụng trong hoạt động của các doanh nghiệp cũng như các lãnh vực tư vấn chuyên ngành khác.