Tin tức

Tin tức


Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020

Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020

Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2016 - 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc thực ...

Xem thêm

Tháng 8 năm 2015 Công ty COM.PT có chương trình huấn luyện kiểm toán báo cáo quyết  toán dự án hoàn thành cấp trợ lý kiểm toán viên.

Tháng 8 năm 2015 Công ty COM.PT có chương trình huấn luyện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cấp trợ lý kiểm toán viên.

Ông Lê Tuấn Sơn – PTGĐ đã có buổi tập huấn cho nhân viên Công ty về công tác kiểm toán xây dựng cơ bản

Xem thêm